นิยามที่ดีที่สุด
ขร๊

เป็นภาษาสก๊อย แปลว่า ...คะ


เข้าจรัยตงกัลนขร๊
(เข้าใจตรงกันนะคะ)