ขร๊


2

เป็นภาษาสก๊อย แปลว่า ...คะ

เข้าจรัยตงกัลนขร๊
(เข้าใจตรงกันนะคะ)


เสนอนิยามใหม่

ขร๊
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง