นิยามที่ดีที่สุด
เขี้ยม

อาการหมั่นไส้หรือเหม็นขี้หน้าอย่างรุนแรง


ณ ไลน์ห้อง สมาชิกจำนวน 29 ชีวิต
เรา:เห้ยๆขอลอกข้อ 5 หน่อย
*อ่าน6*
เรา:ข้อ 5 หน่อย เร็วๆ
*อ่าน7*
เรา:กูนี่เขี้ยมพวกมึงจริงๆ