นิยามที่ดีที่สุด
ขยะเปียก

โครตน่าเกียจ


ไอ้เด็กขยะเปียก