นิยามที่ดีที่สุด
แขยง

ในภาษาแชทคำว่า ขยะแขยง อาจจะยาวเกินไปทำให้เสียเวลาในการพิมพ์
หรืออาจะทำให้เกิดการพิมพ์เกิน 140 ตัวอักษรบนทวิตเตอร์
จึงได้เกิดการกระชับคำให้สั้นลงเหลือแค่ แขยง[ขะ-แหยง]
ซึ่งหลังจากผู้คนต่างนิยมนำคำนี้มีใช้กันมากมายหลายหลากแล้ว
ปัจจุบันได้มีการนำมาใช้ในชีวิตจริงกันอย่างแพร่หลาย


A : นี่ขี้มูกฉัน
B : อี๋ย์ แขยง!