นิยามที่ดีที่สุด
ขี้ไม่ออกสักทีฟระ!!

ไม่ต้องถามไปกินยาถ่ายเหอะ


เพื่อน : ขี้ไม่ออกสักทีฟระ!!
ตู : ไม่ต้องบ่นไปกินยาถ่ายเหอะ