ขยะ


4

ขยะก็คือนินู

นินูก็คือขยะ


1

ขยะความคิด

ประโยคกำกวมเหล่านี้ช่างน่าขยะแขยงจริง


เสนอนิยามใหม่

ขยะ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง