เขียด


1

ขี้เกียจ

อย่ามาเขียดแถวนี้


เสนอนิยามใหม่

เขียด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง