นิยามที่ดีที่สุด
ขายเบาะ

มึงขายเบาะ


ทักค่ะ มึงขายเบาะ