ขายเบาะ


1

มึงขายเบาะ

ทักค่ะ มึงขายเบาะ


เสนอนิยามใหม่

ขายเบาะ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง