เข้เย็ด


2

............................................................................................................

โดนเข้เย็ดมั้ง:)


เสนอนิยามใหม่

เข้เย็ด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง