นิยามที่ดีที่สุด
เข้เย็ด

............................................................................................................


โดนเข้เย็ดมั้ง:)