ขัยยะ


2

คัยอ่ะ

ก.เฮ้ยๆ ! มีคนมาหา
ข.ขัยยะ


เสนอนิยามใหม่

ขัยยะ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง