เข่ยอวร


1

เข่ยอวรไงไอ่สัสนานิ เหี้ยอ้วนนนนน

หน่องบิลตี้แม่งเข่ยอวรวะ


เสนอนิยามใหม่

เข่ยอวร
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง