นิยามที่ดีที่สุด
เข่ยอวร

เข่ยอวรไงไอ่สัสนานิ เหี้ยอ้วนนนนน


หน่องบิลตี้แม่งเข่ยอวรวะ