นิยามที่ดีที่สุด
ขรี้

นิยามขึ้นมาจากคำว่า " ขี้ " เพื่อความเกรียนและสวยงามจึงถูกเกรียนนิยามขึ้นมาใหม่ว่า "ขรี้ "


แมร่งไปแดกขรี้ไป

ขรี้

คำว่า ขรี้ ก็มาจากคำว่า ขี้ ที่เราพูดกันทุกวันเวลาปวดหนักอ่ะนะ


เฮ้ยเดี๋ยวๆกุปวด ขรี้ รอกุก่อน

ขรี้

ขี้แบบงามๆ


เมื่อไหร่จะเลือกขรี้แล้วไม่กดซักที

ขรี้

คำว่าขี้ เวลลาเขียนให้สละสลวย


สัด ขรี้แล้วไม่ราด อิดอก