ขาว


0

ชายหนุ่มแห่ง อาณาจักรลาสเจอร์ลอต ผู้มีหน้าตาหล่อเหลา น่ารัก อ่อนไหว ไร้เดียวสา เป็นผู้รักษ์สัตว์ <3 อิอิ

55


เสนอนิยามใหม่

ขาว
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง