ข้าวกล้อง


1

แห้ง ขอบตาดำ หัวเกรียน

ป๊มหัวเกรียน


1

หัวตีบ เเห้ง สนตีน ฉลาดเเต่ชอบคนชื่อพลอยในห้องป.6/1

ไอเเห้ง


เสนอนิยามใหม่

ข้าวกล้อง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง