นิยามที่ดีที่สุด
ข้าวกล้อง

หัวตีบ เเห้ง สนตีน ฉลาดเเต่ชอบคนชื่อพลอยในห้องป.6/1


ไอเเห้ง

ข้าวกล้อง

แห้ง ขอบตาดำ หัวเกรียน


ป๊มหัวเกรียน