นิยามที่ดีที่สุด
เขียมแพ๊ฟ

แปลว่า ขำแป๊บ


มันทำอะไรของมันไม่รู้ เขียมแพ๊ฟฟฟ