เขียมแพ๊ฟ


1

แปลว่า ขำแป๊บ

มันทำอะไรของมันไม่รู้ เขียมแพ๊ฟฟฟ


เสนอนิยามใหม่

เขียมแพ๊ฟ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง