ขี้ไม่ล้างตูด


2

ทำงานไม่เสร็จ , เกือบจะทำงานเสร็จ , ทำงานเสร็จแต่ไม่มีคุณภาพ , ทำส่งเดท

ทำไหมแกถึงทำงานขี้ไม่ล้างตูดแบบนี้ว่ะ (ทำงานไม่เสร็จ)


เสนอนิยามใหม่

ขี้ไม่ล้างตูด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง