นิยามที่ดีที่สุด
ขี้ไม่ล้างตูด

ทำงานไม่เสร็จ , เกือบจะทำงานเสร็จ , ทำงานเสร็จแต่ไม่มีคุณภาพ , ทำส่งเดท


ทำไหมแกถึงทำงานขี้ไม่ล้างตูดแบบนี้ว่ะ (ทำงานไม่เสร็จ)