ขเมร


1

มันเป็นศัตรตรูของไทย

เช่น ไอ ไข่แม่งขเมร

by-mud


เสนอนิยามใหม่

ขเมร
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง