นิยามที่ดีที่สุด
ขเมร

มันเป็นศัตรตรูของไทย


เช่น ไอ ไข่แม่งขเมร

by-mud