นิยามที่ดีที่สุด
ไขมันตันในรูหี

เป็นคำมีความหมายสุภาพ นิดนุง


เช่น ไขมันของคุณตันอยุ่ในรุหิ

ไขมันตันในรูหี

ใช้ด่าผู้หญิงที่ไม่ดูแลตัวเอง ปล่อยให้อ้วนเผละ


ไขมันตันรูหีแล้วอีดอก