นิยามที่ดีที่สุด
เข มร

แปลว่าชื่อของฉัน "เข มร" ห้ามเขียนติดกันนะค่ะเพราะเดี๊ยวมันจะอ่านว่า"เขมร"ค่ะ


พอเพื่อนเห็นหน้าฉันก็เรียกว่า เข มร จนลืมชื่อจริงๆของฉันไปและ - -* 555555