ไขมันตันรูหี


8

อ้วนมาก อ้วนชนิดที่ว่าไขมันทะลักออกมาจากแคมใหญ่และร่องแตด

อีเหี้ย อีชะนีพืชสวนโลก อีไขมันตันรูหี


เสนอนิยามใหม่

ไขมันตันรูหี
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง