นิยามที่ดีที่สุด
ไขมันตันรูหี

อ้วนมาก อ้วนชนิดที่ว่าไขมันทะลักออกมาจากแคมใหญ่และร่องแตด


อีเหี้ย อีชะนีพืชสวนโลก อีไขมันตันรูหี