โขมย


2

= ขโมย = อ่านว่า [ขะ-โมย] = (น.) ผู้ลักทรัพย์. (ก.) ลัก, โดยปริยายหมายความว่า ลอบทำสิ่งที่ตนไม่มีสิทธิ์หรือไม่ได้รับอนุญาต
→ สับสนกับคำว่า (ควัน)โขมง [อ่านว่า ขะ-โหฺมง] , โขลง(ช้าง) [อ่านว่า โขฺลง] ,
โขยง [อ่านว่า ขะ-โหฺยง] เช่น โขลงช้างยกโขยงชนิดฝุ่นตลบควันโขมง #TH101

เชี่ยยยย ตอนเด็กหอ นอนเสียบเครื่องค้างไว้ เพื่อนเหี้ยโขมย แสดมาก [By Gotto Wc Megister]


เสนอนิยามใหม่

โขมย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง