ซักกำบ่


1

มาต่อยกับกูไหม

มึงแน่อ่อ
ซักกำบ่ คือ ต่อกับกูไหม


1

ต่อยกับกูป่ะ

ซักกำบ่ ก๋วนตี๋นหนามึง


1

ซักกำบ่ มาจากภาษาเหนือ
กำ แปลว่าครั้ง
บ่ แปลว่าไหม

แปลตรงตัวซักครั้งมั้ย

บ่าฮ่าหยอกนั้ันก๋วนตีนฮา หมู่หยอกมันซักกำบ๋


เสนอนิยามใหม่

ซักกำบ่
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง