นิยามที่ดีที่สุด
ซักกำบ่

ต่อยกับกูป่ะ


ซักกำบ่ ก๋วนตี๋นหนามึง

ซักกำบ่

ซักกำบ่ มาจากภาษาเหนือ
กำ แปลว่าครั้ง
บ่ แปลว่าไหม

แปลตรงตัวซักครั้งมั้ย


บ่าฮ่าหยอกนั้ันก๋วนตีนฮา หมู่หยอกมันซักกำบ๋

ซักกำบ่

มาต่อยกับกูไหม


มึงแน่อ่อ
ซักกำบ่ คือ ต่อกับกูไหม