นิยามที่ดีที่สุด
ซากเน่า

ซากเน่า เป็นส่วนของซากสัตว์ที่เน่าเสีย ซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของพวกสิ่งมีชีวิตกินเนื้อและสิ่งมีชีวิตกินทั้งพืชและสัตว์ เช่น แร้ง อินทรี ไฮยีนา ฯลฯ


แร้งกินซากเน่าที่เป็นไก่ตาย