นิยามที่ดีที่สุด
เซ๊าะกราว

เห็นว่าคำนี้ ด่าแล้วเจ็บ


มึงเนี๊ยะ เซ๊าะกราว