เซ๊าะกราว


1

เห็นว่าคำนี้ ด่าแล้วเจ็บ

มึงเนี๊ยะ เซ๊าะกราว


เสนอนิยามใหม่

เซ๊าะกราว
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง