เซาะเขื่อน


1

ความบ้านนอกเกินเซาะกราว

ไปเซาะเขื่อนเหอะ


เสนอนิยามใหม่

เซาะเขื่อน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง