ซัง


1

เกลียด เป็นภาษาอีสาน

ฉันซังเธอ
ฉันเกลียดเธอ
กูซังมึง
กูเกลียดมึง


เสนอนิยามใหม่

ซัง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง