นิยามที่ดีที่สุด
ซัง

เกลียด เป็นภาษาอีสาน


ฉันซังเธอ
ฉันเกลียดเธอ
กูซังมึง
กูเกลียดมึง