ซิงค์


1

บางเเค

เทอๆซิงค์ป่ะ


เสนอนิยามใหม่

ซิงค์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง