เซงเปะ


4

เซ็งเป็ด

ทำไมมึง Ref เซงเปะแต่ไม่เขียนไรมาเลยฟวะห่าน เซงเปะ!


1

เซาะกราว

เซาะกราว
= บุคคลที่ โง่เขลา ชื่อบื่อ หรือ คนที่ซื่อๆ


เสนอนิยามใหม่

เซงเปะ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง