นิยามที่ดีที่สุด
เซงเปะ

เซ็งเป็ด


ทำไมมึง Ref เซงเปะแต่ไม่เขียนไรมาเลยฟวะห่าน เซงเปะ!

เซงเปะ

เซาะกราว


เซาะกราว
= บุคคลที่ โง่เขลา ชื่อบื่อ หรือ คนที่ซื่อๆ