แซงคิว


1

ขอบคุณ

หนึ่ง เลี้ยงหน่อย
สอง ได้
หนึ่ง แซงคิวว่ะ
สาม เป็นคนงี้อ่อสอง


เสนอนิยามใหม่

แซงคิว
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง