นิยามที่ดีที่สุด
แซงคิว

ขอบคุณ


หนึ่ง เลี้ยงหน่อย
สอง ได้
หนึ่ง แซงคิวว่ะ
สาม เป็นคนงี้อ่อสอง