นิยามที่ดีที่สุด
เซ็งเป็ด

คำอุทาน แสดงอาการเซ็งแบบฮาๆ. สามารถใช้ "เซงเปะ" แทนได้


โว๊ะ เซ็งเป็ด!

เซ็งเป็ด

คำอุทานเพื่อแสดงอาการเบื่อหน่าย ไม่เกี่ยวกับเป็ดแต่อย่างใด


แม่ง เซ็งเป็ดหว่ะ!