เซ็งเป็ด


12

คำอุทาน แสดงอาการเซ็งแบบฮาๆ. สามารถใช้ "เซงเปะ" แทนได้

โว๊ะ เซ็งเป็ด!


1

คำอุทานเพื่อแสดงอาการเบื่อหน่าย ไม่เกี่ยวกับเป็ดแต่อย่างใด

แม่ง เซ็งเป็ดหว่ะ!


เสนอนิยามใหม่

เซ็งเป็ด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง