นิยามที่ดีที่สุด
ก้น

ใช่เรียกเพื่อนที่ชื่อเล่นว่า "ต้น"


มายด์: ก้นโง่
ต้น: เออ ใช่สิ

ก้น

ก้น ใช้เป็นคำสุภาพ หมายถึง รูขี้