นิยามที่ดีที่สุด
กินกับอะไรก็อร่อย

ต้องมีคำนามนำหน้า
ถ้าเป็นมนุษย์ หมายถึง คนที่เข้ากั๊น เข้ากันกับคนอื่น ฟีลประมาณว่า ไปอยู่กับใครก็ลงตัว


โม กินกับอะไรก็อร่อย