กินกับอะไรก็อร่อย


1

ต้องมีคำนามนำหน้า
ถ้าเป็นมนุษย์ หมายถึง คนที่เข้ากั๊น เข้ากันกับคนอื่น ฟีลประมาณว่า ไปอยู่กับใครก็ลงตัว

โม กินกับอะไรก็อร่อย


เสนอนิยามใหม่

กินกับอะไรก็อร่อย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง