นิยามที่ดีที่สุด
เกิน

มีเยอะกว่าชาวบ้าน ชาวช่อง


ไอ้เกิน