เกิน


4

มีเยอะกว่าชาวบ้าน ชาวช่อง

ไอ้เกิน


เสนอนิยามใหม่

เกิน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง