กนกพรเสนอนิยามใหม่

กนกพร
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง