นิยามที่ดีที่สุด
กินข้าวต้มกระโจมกลาง

(สำนวน) (กริยา.)
ทำอะไรด้วยความใจร้อน ไม่พิจารณาให้รอบคอบ มักเป็นผลเสียแก่ตน.


อย่ากินข้าวต้มกระโจมกลาง.