นิยามที่ดีที่สุด
ก่นโคตร

ก. ขุดโคตรขึ้นมาด่า.


ก่นโคตร