นิยามที่ดีที่สุด
กานต์

คนที่โดนพี่กิน


นั่นไงกานต์