กานต์


1

คนที่โดนพี่กิน

นั่นไงกานต์


เสนอนิยามใหม่

กานต์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง