กันต์พิมุกต์


3

แบมแบม GOT7 ผู้กินกับอะไรก็อร่อย

มาร์คแบม
ยูคแบม
แจ็คแบม
แบมแบม #เอ้ะ


เสนอนิยามใหม่

กันต์พิมุกต์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง