นิยามที่ดีที่สุด
กินนร

อมนุษย์ในนิยาย มี ๒ ชนิด
ชนิดหนึ่ง เป็นครึ่งคนครึ่งนก ท่อนบนเป็นคน ท่อนล่างเป็นนก
อีกชนิดหนึ่ง มีรูปร่างเหมือนคน เมื่อจะไปไหนมาไหน ก็ใส่ปีกใส่หางบินไป.


"กินนร" เป็น สัตว์หิมพานต์.