นิยามที่ดีที่สุด
เกินเยียวยา

คนที่ต่อให้ได้รับการอบรมสั่งสอนเท่าไหร่ ก็ไม่มีสติปัญญา จิตสำนึก หรือความคิดในการรับสิ่งที่ดีจากผู้อื่นได้


มึงแม่งเกินเยียวยาว่ะ