เกินเยียวยา


2

คนที่ต่อให้ได้รับการอบรมสั่งสอนเท่าไหร่ ก็ไม่มีสติปัญญา จิตสำนึก หรือความคิดในการรับสิ่งที่ดีจากผู้อื่นได้

มึงแม่งเกินเยียวยาว่ะ


เสนอนิยามใหม่

เกินเยียวยา
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง