นิยามที่ดีที่สุด
กินอิ่มแล้วไม่มีอะไรทำ

เจียะป้าบ่อสื่อ 食饱无事 อยู่ดี ไม่ว่าดี ชอบหาเรื่องใส่ตัว หาเหาใส่หัว ทำอุตรินอกลู่นอกทาง เล่นพิเรนทร์สนุกๆ ที่คนอื่นไม่สนุกด้วย ว่างจัด เลยรนหาที่ รนหาเรื่องเดือดร้อน จุ้นจ้านเรื่องชาวบ้าน ชอบแส่ ชอบเสือก แกว่งเท้าหาเสี้ยน แกว่งปากหาตีน

吃饱没事找事
เจี๊ยะ ป้า บ่อ สื่อ ฉ่วย สื่อ
กินอิ่มไม่มีอะไรทำก็หาเรื่องใส่ตัว


นักลงทุนที่ว่างจนเกินไป กินอิ่มแล้วไม่มีอะไรทำ ชอบหาเรื่องใส่ตัว พอนั่งหน้าจอนานๆ เกิดคันไม้คันมือ ทนไม่ไหว เลยซื้อโน่น ขายนี่ เสียท่าเรื่อยไป ดังนั้น VI ทั้งหลายกินอิ่มแล้ว จงไปอ่านหนังสือหนังหา อย่า เจี๊ยะ ป้า บ่อ สื่อ เลย