กำแบ


-2

ก็กำแล้วแบอะจบป่ะ

เห่ยยอย่าทำงี้ดิกำแบ


-6

ก็กำแล้วแบอะจำป่ะ

เห่ยเธอทำไรอะกำแบ


เสนอนิยามใหม่

กำแบ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง