นิยามที่ดีที่สุด
กะบะ

[อาจสอบตกวิชาภาษาไทย #TH101 หรือสับสนกับคำว่า งูกะปะ]
รถชนิดหนึ่งใช้บรรทุกสิ่งของ ทําตัวถังเป็นรูปอย่างกระบะ เรียกว่า รถกระบะ
[ที่ถูกต้อง ใช้ ร เรือ ควบกล้ำ ที่พยางค์แรกว่า กฺระ___ ]
มีลักษณะนามว่า ใบ หรือลูก


...พวกผมก็รีบอุ้มเมียขึ้นรถก(ร)ะบะกลับมาบ้านพัก...พี่ดำจับเมียผมขึ้นไปยืนบนท้ายก(ร)ะบะ ให้เมียผมเกาะโครงเหล็กเอาไว้ แกเข้าไปประกบเย็ดบันท้ายต่อ พี่คมนึกสนุกบอกให้พวกผมขึ้นท้ายก(ร)ะบะ แกจะขับวนรอบ ๆ โรงงาน ผมถึงแม้จะเมาแต่ก็กลัวว่าจะมีใครเห็นเดียวจะเป็นเรื่อง แต่ลุงชมบอกว่าไม่เป็นไร ตี 2 แล้วมีแต่พวกยามที่เป็นน้องแกถ้าเจอพวกมันเห็นแกก็ไม่กล้าเข้ามาว่าอะไร พี่คมเลยติดเครื่องขับรถออกนอกบ้านโดยที่เมียผมกับพี่ดำก็ยังเย็ดกันอยู่ที่ท้ายก(ร)ะบะ... [By sexstorythai]