นิยามที่ดีที่สุด
กินเหนียว

คือการละเล่นประเภทหนึ่งที่นำถุงพลาสติกครอบหัวเเละตบลงไปอย่างเต็มเเรง


กินเหนียว กินเหนียว กินเหนียว