นิยามที่ดีที่สุด
ไก่น้อยๆ

ภาษาไทยok?


ไก่น้อยๆว่ะ