กบ


2

สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ

ชื่อแม่เพื่อนกู


1

ทรงสิทธ์ รุ่งนพคุณศิริ

ไปจะโกะกัน


เสนอนิยามใหม่

กบ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง