นิยามที่ดีที่สุด
กบ

สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ


ชื่อแม่เพื่อนกู

กบ

ทรงสิทธ์ รุ่งนพคุณศิริ


ไปจะโกะกัน