นิยามที่ดีที่สุด
กำนัล

= กำนัน [ใช้ น หนู สะกด] = ผู้ปกครองและรับผิดชอบในการดูแลทุกข์สุขของประชาชนทุกหมู่บ้าน
[อาจจะสับสนกับคำว่า กำนัล [ใช้ ล ลิง สะกด] = [ก.] ให้ของกันด้วยความนับถือ [น.] นางอยู่งานที่ทรงใช้สอย , ผู้หญิงที่มีหน้าที่รับใช้]


ขอโหวตให้ลุงกำนัลสู้ๆค่ะเพื่อ ประเทศชาติ ประชาชน และแผ่นดินพ่อหลวงของเรา