กินเนสบุ๊ค


1

กิน Netbook

วันนี้อยากกิน netbook จุง


0

สถิติที่มีไว้เพื่อทำลาย
ที่ได้บันทึกไว้

........


เสนอนิยามใหม่

กินเนสบุ๊ค
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง