นิยามที่ดีที่สุด
กัน(ถวิล)

คนหล่อ


ผู้อยู่เบื้องสูง ไม่เคยมองตำ่ สาวไหนไม่สำคัญ เค้าจะไม่แล ไม่ใช่ว่าเค้าหยิ่ง เค้าแค่นิ่งๆใจไม่กล้าแล เค้าบอกอย่าได้แคร์ ก็กูร็อค