นิยามที่ดีที่สุด
กินข้าวยัง

กินข้าวรึยัง เป็นเพลงของพี่บี้ สุกฤษฎิ์


นวลอนงค์ค่ำลงจะไปไหนหนา โอ้แม่กานดากินข้าวกินปลารึยัง