กินข้าวยัง


1

กินข้าวรึยัง เป็นเพลงของพี่บี้ สุกฤษฎิ์

นวลอนงค์ค่ำลงจะไปไหนหนา โอ้แม่กานดากินข้าวกินปลารึยัง


เสนอนิยามใหม่

กินข้าวยัง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง